FAQ

PYETJE TE SHPESHTA!

Po, ata jane te sigurt. Produktet e instaluara ne automjete ne Servise te specializuar miratohen nga Ministria e Transportit ne baze te standardeve evropiane.

All Landi Renzo products are also tested one by one on the basis of our quality system, which obtained ISO 9001 Certification in 1996 and ISO TS 16949 Certification in 2001, the Quality System specific to the automotive sector involving the application of extremely strict quality standards.

Rrjedhja e gazit nga nje sistem LPG eshte shume me pak e mundshme sesa rrjedhja e benzines. Testet e zjarrit kane treguar se ne rast zjarri, vellimi i flakes eshte shume me i vogel se ne rastin e rrjedhjes se benzines, e cila tenton te perhapet ne toke rreth automjetit.

Dhjetra teste perplasjeje dhe zjarri jane kryer, ne bashkepunim me zjarrfikesit, duke perdorur pajisjet me te sofistikuara per te kontrolluar efikasitetin dhe sigurine e valvulave dhe bomblave. Kete e kemi provuar edhe ne vete, mund te shikoni videot ne rrjetet tona sociale.

LPG do te thote gaz i lengshem i naftes. Ështe nje nenprodukt i perpunimit te naftes se paperpunuar. LPG eshte nje gaz ne presion atmosferik dhe temperatura normale te ambientit, por mund te lengezohet kur ushtrohet presion me i larte dhe/ose kur temperatura ulet.

LPG-ja e perdorur ne automjete eshte nje perzierje e gazrave propan dhe butan me veti kimike dhe fizike qe ndihmojne performancen e automjetit per sa i perket fuqise, shoejtesise dhe funksionimit te motorit.

Produktet e djegies se tij jane oksidet e karbonit dhe azotit dhe hidrokarburet e padjegura, ne sasi me te vogla se ato te prodhuara nga automjetet me karburant dhe nafte, ndersa hidrokarburet aromatike, dioksidi i squfurit dhe grimcat mungojne.

Permbajtja energjetike e LPG-se eshte 10,000 kcal/kg, ndersa ajo e benzines eshte 10,300 kcal/kg.

Po eshte e vertete. Kostot e funksionimit per nje automjet me LPG jane dukshem me te uleta se ato te nje automjeti me karburant Benzine ose Nafte.

Nje sistem i karburantit me LPG perfshin perdorimin e dy llojeve te bombulave: cilindrike ose ne forme rrethore!

Keto dy lloje te bombulave jane ne dispozicion me kapacitet, diameter, peshe te ndryshme, etj.

Kur nje bombel cilindrik vendoset ne bagazhin e makines, kapaciteti i ngarkeses zvogelohet sipas madhesise se tij. Ne vend te kesaj, vendosja e nje bombuke ne forme rrethi ne vendin e gomes rezerve, mbron hapesiren e disponueshme.

Bombula cilindrike normalisht eshte e pozicionuar ne bagazh; rezervuari ne forme rrethi, ne vend te kesaj, zakonisht vendoset ne vendin e gomes rezerve. Te dy llojet mund te vendosen ne pjesen e jashtme te automjetit ne perputhje me distancat e sigurise.

Kur nje bombel cilindrike vendoset ne bagazhin e makines, kapaciteti i ngarkeses zvogelohet sipas kapacitetit te bombles. Ne vend te kesaj, vendosja e nje bombule ne forme rrethi ne vendin e gomes rezerve, mbron hapesiren e disponueshme. Goma rezerve mund te ruhet ne nje vend te veçante ose te zevendesohet me nje komplet riparimi gomash.

Po sigurisht. Punetoret e servisit jane trajnuar siç duhet per te konvertuar kete lloj makine, ne gjendje te bejne vendosjen me te pershtatshme.

Pesha e sistemit te LPG-se llogaritet si pjese e ngarkeses totale qe mund te transportohet nga automjeti (njerez + bagazh).

Prandaj, shoferi duhet te marre parasysh peshen e sistemit te instaluar kur percakton ngarkesen maksimale qe mund te transportohet.

Jo, nuk eshte e nevojshme pasi bombulat jane te garantuara deri ne 10 vite perdorim.

Ne kete drejtim, duhet theksuar se viti i dhjete i perdorimit duhet te kuptohet si fillimi!

Te gjitha makinat me benzine, me nafte, automjetet me karburator, automjetet me karburant injeksioni dhe automjetet me karburant me injeksion me silenciator katalitik mund te konvertohen per te punuar me gaz, qofte me nje sistem injektimi indirekt ose te drejtperdrejte.

Kur keni nje sistem LPG ose Gaz Natyror te instaluar ne nje automjet, keshillohet te kontrolloni me nje Servis te specializuar se cili lloj sistemi duhet te instalohet ne modelin specifik te automjetit.

Eshte teknikisht e mundur (nese karakteristikat e motorit jane te ngjashme dhe e lejojne), por nuk eshte ekonomikisht e qendrueshme pasi kursimet e kostos qe rezultojne nga mosmarrja e komponenteve te rinj anulohen nga kostoja e dyfishte e punes.

Montimi normal dhe i plote zgjat per shume pak dite (2-3 dite) pune.

Instalimi i nje sistemi LPG ose CNG nuk do te ndikoje ne aftesine e automjetit per te punuar me benzine apo nafte.

Shoferi mund te vendose se cilen karburant te perdore (sipas modelit nafte/benzine ose gaz) thjesht duke shtypur nje buton nderrimi ne panelin e kontrollit.

Sistemet e sotme te gazit jane te lehta per t'u perdorur pasi ato sigurojne qe automjeti te filloje gjithmone te funksionoje me benzine dhe te kaloje automatikisht ne gaz pas rreth 15 deri ne 60 sekonda, kur jane arritur parametrat optimale te funksionimit.

Instalimi i nje sistemi gazi praktikisht dyfishon autonomine e automjetit, i cili tani mund te mbeshtetet ne dy furnizime me karburant.

Bombulat e LPG-se jane projektuar dhe ndertuar gjithmone duke marre parasysh karakteristikat kimiko-fizike te karburantit. Bombulat jane ndertuar duke perdorur flete çeliku 3,5 mm, te trajtuara me nxehtesi per te shmangur plasaritjen ne rast deformimi (te shkaktuar per shembull nga nje aksident).

Standardet qe rregullojne ndertimin e komponenteve te ndryshem jane shume te renda. Provat dhe teste per bombulat dhe tubacionet kryhen ne nje presion prej 45 bar, megjithese normalisht presioni i funksionimit ne automjete nuk i kalon kurre 20 bar.

Jo. Sistemi, i vendosur siç duhet, mban aktive strategjine Start & Stop: Automjeti fiket dhe riaktivizohet me gaz, pa probleme. Gjithsesi, nje konsultim parandalues me punetorin e servisit eshte gjithmone i dobishem.

Go to top Call Now Button